imLaurierLaw.hk│小資女。熱愛生活

imLaurierLaw.hk小資女熱愛生活

2013年8月26日星期一

- 辦公室小故事。「行為反映內心」 -


由於集中力強了,工作時的凝聚力多了,令到不少日常的工作都加快完成。
正正因為暫沒有什麼特發事件要處理,就令我想分享一下今天的辦公室小故事。

《辦公室小故事》系列,今年八月;正式起航。
反正都工作了這麼多個年頭,小故事真的多不勝數,有機會要一一跟大家分享分享,也許你們會很有共嗚,又或正切身處地相對中。來到八月尾,又是一批暑期工的離開。
正當每日都忙於為這班新鮮人準備支票的時候,突然間有一位新鮮人走過來跟我說了一番話。

新:「講樣野你知呀!一定可以引到你笑架!」
我:「好。你講!」
新:「上個月張票,我仲未去銀行入呀!哈哈哈哈!」
我:「哦。」(心想:有多好笑呀?!)
新:「‧‧‧‧‧‧」
我:「擺明你唔等錢用啦!」
新:「等架!日日都好等錢用架!但次次經過銀行都唔記得。」
我:「真係等錢用既話,係唔會唔記得既。」
新:「‧‧‧‧‧‧」
我:「行為反映內心。」(心裡已經不耐煩,感覺這個話題沒有延續的必要!)由於新鮮人被我 ”寸” 到無力反擊,就默默退場。


後來我再想一想,我還蠻羨慕他那份直率,至少他所做的行為與內心所想是一致的。當在職場工作久了,就知道什麼時候處事要圓滑,說話有時要略略包裝一下,也許可以助你事業生涯行得順一些。

回頭想想,你現在又是否能夠做到「行為反映內心」呢?
又或應該問,你又有多久沒有細聽自己的「內心」呢?

這些,都不用告訴我。
跟你的「內心」好好對話就已足夠了,因為「內心」是你的親朋密友。

  

沒有留言:

發佈留言

歡迎大家留言, 但請不要有惡意中傷, 尊重自己尊重別人. 謝謝! ^v^

數字分頁

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...